CMAS 2**

Information om CMAS 2**

Tvåstjärnig dykkurs är fortsättningskursen inom SSDF/CMAS. Detta är kursen för dig som vill prova lite mer avancerad dykning. Under den här kursen får du lära dig grundläggande teori och praktik för lite mer avancerade dykmetoder som tex. nattdyk, vrakdyk, djupdyk och vinterdyk. Under utbildningen får du genomföra ett antal olika dyk med varierande dykmetoder. För att få påbörja den här kursen ska du inneha *CMAS eller motsvarande och minst 6 dyktimmar fördelade på minst 10 dyk. När du sedan har minst 20 dyktimmar får du även lov att ta hand om dykare med *CMAS certifikat. Efter din tvåstjärniga kurs anses du även kvalificerad att gå vidare på olika specialkurser som tex. dykledarkurs och nitroxkurs.

Steg
Fortbildning och utbildning i dykplanering.

Krav
Skall ha genomgått CMAS/SSDF:s enstjärniga eller annan likvärdig utbildning. Skall ha minst 6 timmars dokumenterad dykerfarenhet. Dykningarna skall vara loggboksförda.
Dykningarna skall vara av varierande slag, avseende djup, sikt och plats. Minst halva erfarenhetsperioden skall vara gjord i nordiska vatten eller likvärdigt. Skall ha godkänd läkarundersökning enligt SSDF:s krav. Utbildningen skall ha skett hos en av SSDF auktoriserad utbildare.

Mål
Dykare som efter utbildning förvärvat erfarenhet och ytterligare kunskap inom dykning. Dykaren anses kompetent att leda annan dykare med samma utbildning inom ett dykpar. Efter 15 timmars total dyktid kan den tvåstjärnige dykaren även leda en enstjärnig dykare under vattnet.

Metoder
Dykaren får dyka med apparat till max 30 meters djup, upprepad dykning, vrakdykning A (ej penetrering av vrak), dykning vid kall väderlek, dykning med säkerhetsstopp, dykning med livlina, mörkerdykning, dykning under is, dykning på hög höjd, strömdyk, sökmetoder, dykning med UV moped, dykning med sökdrake, dykning med helmask och dykning med Nitrox 22% – 40 % om dykaren genomgått speciell utbildning för dessa dykmetoder.

Se även SSDF’s Normer & Krav