Fridykning Steg 2

Steg
Fortbildning i fridykning

Krav
Skall ha genomgått CMAS/SSDF Fridykarutbildning steg 1. Certifikatet är anpassat för elever som är 12 år och äldre.

Beskrivning
Efter ungefär ett år och med godkänt Steg-1 prov kan du fortsätta upp till nästa nivå. Här finslipar vi dina tekniker och börjar gå in på det som du behöver känna till för att kunna fridyka utomhus. Dina kunskaper i livräddning, första hjälpen och hur du planerar och utför dina utomhusdyk ökas.