CMAS 1*

Information om CMAS 1*

Enstjärnig dykkurs är grundkursen inom SSDF/CMAS. Efter avslutad kurs har du tillräcklig kunskap och vattenvana för att dyka i öppet vatten till max 20 m tillsammans med en mer erfaren parkamrat som har minst **CMAS-certifikat. I utbildningen ingår lektioner i dykfysik, tabeller, dykmedicin och tillämpad dykning samt utbildning i Hjärt-Lungräddning. Dessutom även praktisk träning i grundläggande livräddning. Grundkravet för att få börja kursen är att man fyller minst 15 år det året kursen påbörjas, att man kan simma minst 200 m och att man har genomgått en godkänd läkarundersökning. Läs om vårens kursinnehåll här>>

Krav
Skall fylla minst 15 år det år utbildningen påbörjas. Skall ha godkänd läkarundersökning enligt SSDF:s krav. Utbildningen skall ha skett hos en av SSDF auktoriserad utbildare.

Mål
Dykare som har en dykteknisk utbildning och är kompetent i användandet av dykutrustning samt har kunskaper om vilka risker dykaktivitet medför. Dykaren anses ej ha tillräcklig erfarenhet eller kunskap för att dyka annat än tillsammans med högre utbildad dykare eller under ledning av erfaren dykledare eller instruktör (erfaren = minst 3 års praktisk erfarenhet av dykning).

Metoder
Dykaren får dyka med apparat till max 20 meters djup, upprepad dykning samt ev. Vrakdykning A (ej penetrering av vrak).

Se även SSDF’s Normer & Krav