Dykledarutbildning

Information om Dykledarutbildning

Steg
Specialkurs i dykledning.

Krav
Man skall ha genomgått CMAS/SSDF:s tvåstjärniga dykkurs eller annan likvärdig utbildning. Skall ha fyllt 18 år innan utbildningen påbörjas. Skall ha minst totalt 40 dyktimmar, fördelade på 50 dykningar. Dykningarna skall vara loggboksförda och av varierande slag, såsom mörkerdykning, upprepade dyk, vrakdyk och dyk till 30 meter. Även plats, djup och sikt skall vara av varierande slag. Dyktid på föregående kurser får räknas in i den totala dyktidserfarenheten. Dykaren skall minst ha innehaft det tvåstjärniga certifikatet ett år. Minst hälften av minimikravet på dyktid skall vara från nordiska eller likvärdiga vatten. Skall ha godkänd läkarundersökning enligt SSDF/SDR:s krav.

Mål
Eleven skall efter genomgången utbildning kunna agera som dykledare.