CMAS Nitroxkurs

Information om CMAS Nitroxkurs

Vad är nitrox och vad är fördelarna med nitrox?
Nitrox är namnet på alla gasblandningar bestående av kväve (N) och syre (O). Även vanlig luft är således nitrox. Vad vi gör är att vi ersätter lämplig mängd kväve med syre. På så vis minskar vi mängden kväve som kan bindas i kroppens vävnader och får då fördelen att vi minskar risken för tryckfallssjuka eller får längre dyktider (med samma säkerhet) än om vi hade använt vanlig luft.

Steg
Grundutbildning i teknisk dykning.
Kursen innehåller 4 teoripass, ett teoriprov och en praktisk övning

Krav
Deltagarna skall ha fyllt 18 år vid kursstart.
Skall ha godkänd läkarundersökning enligt SSDF:s krav.
2** CMAS eller likvärdig samt minst 40 timmars dokumenterad dykerfarenhet fördelade på minst 50 dykningar från nordiska eller likvärdiga vatten.

Mål
Dykaren skall ha kunskap om nitroxdykning med direktuppstigning, tabellhantering, hypoxi, hyperoxi, utrustning samt planering av nitroxdyk. Utbildningen är internationellt erkänd.

Metoder
Dykaren får kompetens för användning av nitroxblandningar upp till 40% med direktuppstigning.

Se även SSDF’s Normer & Krav