CMAS 3***

Information om CMAS 3***

Den högsta vanliga dykutbildningen inom SSDF/CMAS. Som trestjärnig dykare förväntas du ha mycket stora kunskaper inom sportdykning, både praktiskt och teoretiskt. Under kursens gång får du kompletta kunskaper om bl a. tabellhantering, dykmedicin, fysik och avancerade dykmetoder. Dessutom får du genomföra övningar som ska ge dig praktiska färdigheter i avancerade dykmetoder och organisation och dykledning av grupper med dykare av alla certifikatstyper. En erfaren och ansvarsfull dykare som anses kompetent att leda andra dykare, oberoende av certifikat. Efter den här utbildningen anses du vara kompetent att dyka till max 39 meters djup.

Steg 
Fortbildning och utbildning i dykledning.

Krav
Skall ha genomgått CMAS/SSDF:s tvåstjärniga eller annan likvärdig utbildning. Skall ha genomfört minst totalt 40 dyktimmar, fördelade på 50 dykningar. Dykningarna skall vara loggboksförda och vara av varierande slag, såsom mörkerdyk, upprepade dyk, vrakdyk, och dyk till 30 meter. Plats, sikt och djup skall vara av varierande slag. Minst halva erfarenhetsperioden skall vara gjord i nordiska vatten eller likvärdigt. Skall ha fyllt 18 år innan utbildningen påbörjas. Skall ha godkänd läkarundersökning enligt SSDF:s krav. Utbildningen skall ha skett hos en av SSDF auktoriserad utbildare.

Mål
Dykare som behärskar nöduppstigning och livräddning, har full kunskap om dykutrustning och och dess användning, har kunskap om navigering under vatten i triangelbana med hjälp av kompass. Dykare som kan planera och genomföra dyk till maximalt 39 meter med säkerhetsstopp, söka efter givet föremål och därefter bärga det till ytan med hjälp av enkla medel. Dykare som kan använda och vårda kompressorer, organisera avancerade dykningar för en grupp dykare i öppet vatten samt leda och kontrollera en grupp dykare under vatten.

Metoder
Dykaren får dyka till max 39 meters djup, utöva samtliga dykmetoder specificerade i en- och tvåstjärnig dykutbildning samt avancerad nitroxdykning, avancerad vrakdykning och grottdykning efter att dykaren genomgått speciell utbildning för dessa metoder.

Se även SSDF’s Normer & Krav