Fridykning Steg 1

Steg
Grundkurs

Krav
Kunna simma 200 meter fritt simsätt samt 50 meter ryggsim. Certifikatet är anpassat för elever som är 10 år och äldre.

Beskrivning
Under Steg-1 kursen får du lära dig grunderna i fridykning, både teoretiskt och praktiskt. Du lär dig hur din utrustning ska se ut, hur du förflyttar dig i vattnet med fenor, tömmer en vattenfylld mask under vattenytan samt hur du tar dig till botten genom att förbruka så lite syre som möjligt. I kursen ligger även grunderna i livräddning och första hjälpen.