Utbildningar

Vi försöker hålla de kurser som medlemmarna önskar. Så snart vi får in ett tillräckligt stort intresse så försöker vi genomföra kurser. Är det någon kurs du är intresserad av skicka in din intresseanmälan till utbildningsansvarige. Ange vilken kurs det är du är intresserad av.

Kurser på gång just nu:

En-stjärnig kurs CMAS*
Vi vill undersöka intresset för en två-stjärnig kurs med start under våren eller hösten 2013. Kursen kan eventuellt även komma att inkludera en Nitrox-kurs.
Anmäl ert intresse till via mail till vår utbildningsansvarige.

Två-stjärnig kurs CMAS** / Nitrox
Vi vill undersöka intresset för en två-stjärnig kurs med start under våren eller hösten 2013. Kursen kan eventuellt även komma att inkludera en Nitrox-kurs.
Anmäl ert intresse till via mail till vår utbildningsansvarige.

Tre-stjärnig kurs CMAS*** / Nitrox
Vi vill undersöka intresset för en två-stjärnig kurs med start under våren eller hösten 2013. Kursen kan eventuellt även komma att inkludera en Nitrox-kurs.
Anmäl ert intresse till via mail till vår utbildningsansvarige.

Intresserad av att bli instruktör?
De som är intresserade av att bli fridykarinstruktörer eller sportdykarinstruktörer kan ta kontakt med vår utbildningsansvarige.. Klubben är alltid intresserad av att få fram fler instruktörer som vill hjälpa till med utbildning.