Medlemsavgifter


På årsmötet 2017-11-20 beslutades om medlemsavgifter för 2018:

Inträdesavgift (engångsavgift för ny seniormedlem) 200 kr
Årsavgift senior 550 kr
Årsavgift junior (<18 år)
150 kr
Familjeavgifter (samtliga skrivna på samma adress) 550 kr för första medlemmen, övriga i familjen betalar 350 kr för seniorer samt 150 kr för juniorer (<18 år)

Vid anmälan av ny medlem i klubben krävs personnummer 10 siffror för att registreras som medlem i SSDK och Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) via IdrottOnLine. Är du ansluten till SSDF via annan klubb – kontakta kassören kassor@ssdkdykarna.com.

Medlemsavgifter betalas in till SSDK via BankGiro 724-4783