Drogpolicy

Vår föreningsverksamhet är uppbyggd på ideell bas och eftersträvar att alla i klubben ska uppleva gemenskap och kamratskap. Detta gäller inte minst våra ungdomar. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande och andra intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. Med anledning av detta har styrelsen tagit ställning mot användande av tobak, alkohol och droger Vi tillåter ej att våra ungdomar använder tobak, alkohol eller någon form av droger under eller i anslutning till vår föreningsverksamhet.